วันที่ 18 – 26 มิ.ย. / 25 มิ.ย. – 3 ก.ค. / 9 – 17 ก.ค. / 23 – 31 ก.ค.
วันที่ 16 – 24 ก.ค.
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
วันที่ 15 – 22 ส.ค. / 22 – 29 ส.ค. / 6 – 13 ก.ย. / 26 ก.ย. – 3 ต.ค. / 11 – 18 ต.ค.
วันที่ 10 – 19 มิ.ย. / 22 – 31 ก.ค.
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2559
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559