วันที่ 30 ก.ค. – 7 ส.ค. , 8 – 16 , 15 – 23 , 22 – 30 ส.ค. – พ.ย.
เดินทาง วันพ่อ , วันคริสต์มาส , วันปีใหม่ 2558
วันที่ 11 – 19 ก.ค. , 30 ก.ค. – 7 ส.ค. , ก.ย. – ธ.ค.
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
วันที่ 11 – 18 ก.ค. , 25 ก.ค. - 1 ส.ค. , 8 – 15 ส.ค. , ก.ย. – ต.ค.
วันที่ 11 – 18 ก.ค. , 25 ก.ค. – 1 ส.ค. ,1 – 8 ส.ค. , 22 – 29 ส.ค.
วันที่ 11 – 18 ก.ค. , 1 – 8 ส.ค.
วันที่ 11 – 18 ก.ค.
วันที่ 11 – 19 ก.ค. , 30 ก.ค. – 7 ส.ค.
วันที่ 11 – 18 ก.ค. , 1 – 8 ส.ค.
วันที่ 11 – 19 ก.ค. , 30 ก.ค. – 7 ส.ค.
วันที่ 11 – 19 ก.ค. , 30 ก.ค. – 7 ส.ค.