คณะดูงานกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน 14 - 22 พย 2556 - Grazie Travel

คณะดูงานกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน 14 – 22 พย 2556