ทัวร์เยอรมัน - Grazie Travel

ทัวร์เยอรมัน 26 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG12AQR2024
เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ -- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany -- เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก -- เมืองลินซ์ ชมจัตุรัสฮอบท์พลาซ -- เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก -- ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย -- เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป
เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 89,999 บ.

เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด GG07A2
ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเค่นฮอฟ จัดเพียงปีละหนึ่งครั้ง -- ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านในฝันสุดโรแมนติก ขนานนามว่าเป็นเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ -- เที่ยวเมืองบรูจ และ เมืองเกนท์ ที่สวยงาม -- ถ่ายรูปกับ บ้านคิวบ์ เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา -- หมู่บ้านกังหันลม ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ -- ล่องเรือหลังคากระจก ชมความสวยงามของกรุงอัมสเตอร์ดัม -- ประติมากรรม อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของการรวมตัวครั้งแรก ของกลุ่มประเทศยุโรป -- ชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก เมเนเกน พิส หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของบรัสเซล -- เที่ยวเมืองปารีส มหานครด้านแฟชั่น -- เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย) -- ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2
หอยเอสคาโก้อบเนย , สเต็กสไตล์ฝรั่งเศส ไวน์ฝรั่งเศส , ซีฟู้ดเย็นเลิศรส , อาหารพื้นเมือง , อาหารจีน
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 103,555 บ.

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG12ANewyear
ชมความงามของ ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ -- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany -- เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก -- เมืองลินซ์ ชมจัตุรัสฮอบท์พลาซ -- เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก -- ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย -- เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป
เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
เดินทางช่วง
30 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 105,555 บ.

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน

ทัวร์โค๊ด GG12A1
Countdown ใจกลางกรุงเวียนนา -- พักโรงแรม 5 ดาว ณ เมืองปราก (1 คืน) และ เมืองเวียนนา ( 2 คืน) -- เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ -- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany -- เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก -- เมืองลินซ์ ชมจัตุรัสฮอบท์พลาซ -- เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก -- ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย -- เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป
เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Qatar Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 111,555 บ.

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

ทัวร์โค๊ด GG11Newyear
เที่ยวเกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก -- เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก -- นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE -- เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ -- ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป
พิซซ่าต้นตำรับอิตาลี , ปลาเทร้าย่างเกลือ , ขาหมูเยอรมัน+เบียร์ , รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา , อาหารจีน
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 115,555 บ.

อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด GG11A
เที่ยวเกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก --- เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก --- นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE --- เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ --- ชมความสวยงามของปราสาทลินเดอร์ฮอฟ --- ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป
พิซซ่าต้นตำหรับอิตาลี , ปลาเทร้าย่างเกลือ , ขาหมูเยอรมัน+เบียร์ , ฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส // เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต , รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา , อาหารไทย , อาหารจีน
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67
 Qatar Airways
9วัน 7คืน / เริ่มเพียง 123,888 บ.