บริษัทวรรณภัทร 2019 จำกัด และ บริษัท ธิดา 2020 คอนสตรัคชั่น จำกัด เวียดนาม บานาฮิลล์ 24 - 29 มิ.ย. 2565 - Grazie Travel

บริษัทวรรณภัทร 2019 จำกัด และ บริษัท ธิดา 2020 คอนสตรัคชั่น จำกัด เวียดนาม บานาฮิลล์ 24 – 29 มิ.ย. 2565