ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

รหัสทัวร์ : GG02DQR
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

  • ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล,พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย),พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน,เที่ยวเกาะเวนิส
เดินทางช่วง
17 มิ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
17 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 - 99,900 131,900 แสดง -
8 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 110,900 142,900 แสดง -
22 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว) 110,900 142,900 แสดง -
5 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 (วันแม่แห่งชาติ) 110,900 142,900 แสดง -
12 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 (วันแม่แห่งชาติ) 110,900 142,900 แสดง -
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 - 99,900 131,900 แสดง -
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 - 99,900 131,900 แสดง -
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 99,900 131,900 แสดง -
4 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 - 97,900 129,900 แสดง -
18 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 - 97,900 129,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 97,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 97,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน