ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

รหัสทัวร์ : GG02DQR
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

  • ขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟิล,พระราชวังแวร์ซายส์ และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยาย),พักสวิสเซอร์แลนด์ 2 คืน,เที่ยวเกาะเวนิส
เดินทางช่วง
23 ก.ย. 65 - 30 ต.ค. 65 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 - 99,900 131,900 แสดง -
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 - 99,900 131,900 แสดง -
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 99,900 131,900 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน