แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ : GG09
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

  • นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express - -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ --- พิชิต 2 ยอดเขา เขากรอนเนอร์แกรต และ เขาจุงเฟรา Top of Europe --- เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม -- หมู่บ้านกรีเมนซ์ หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขารายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ -- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ -- เมนูพื้นเมือง ฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแล็ต
  • นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express - -นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ --- นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE --- ขึ้นยอดเขากรอนเนอร์แกรต --- เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ -- หมู่บ้านลอยเกอร์บาด หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ -- หมู่บ้านชองเปรี หมู่บ้านสไตล์สวิสแบบดั้งเดิม
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
3 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 129,888 157,888 แสดง -
17 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 - 129,888 157,888 แสดง -
13 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 132,888 160,888 แสดง -
27 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว) 132,888 160,888 แสดง -
12 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 (วันแม่แห่งชาติ) 132,888 160,888 แสดง -
16 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 - 132,888 160,888 แสดง -
30 ก.ย. 65 - 8 ต.ค. 65 - 132,888 160,888 แสดง -
12 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 - 132,888 160,888 แสดง -
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 132,888 160,888 แสดง -
11 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 - 129,888 157,888 แสดง -
30 พ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 (วันพ่อแห่งชาติ) 126,888 154,888 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 126,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 126,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน