แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน - GG09A

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ : GG09A
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

  • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ---นั่งรถไฟชมวิว Golden Pass --- นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE --- ขึ้นยอดเขากรอนเนอร์แกรต --- เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์
  • อาหารไทย , เมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส // เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต , รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
เดินทางช่วง
11 ก.พ. 65 - 2 เม.ย. 65 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
11 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 99,999 124,999 แสดง -
28 ก.พ. 65 - 8 มี.ค. 65 - 99,999 124,999 แสดง -
11 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65 - 99,999 124,999 แสดง -
25 มี.ค. 65 - 2 เม.ย. 65 - 99,999 124,999 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 99,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน