แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ : GG09A
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน

  • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express -- ขึ้น 2 เขา !!! เขากรอนเนอร์แกรต และ เขาอลาลีนฮอร์น -- เมืองโลคาร์โน ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทางตอนใต้ทีมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล -- หมู่บ้านกรีเมนซ์ หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขารายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ --ทะเลสาบเบลาเซ่ ชมน้ำในทะเลสาบ ที่ใสราวกับแก้วคลิสตัลใสสีน้ำเงินอมฟ้า --หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ --เมืองสไตน์อัมไรน์ ชมระเบียงของบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็นแบบเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน
เดินทางช่วง
23 ก.ย. 65 - 30 ต.ค. 65 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
23 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 - 146,999 184,999 แสดง -
7 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 - 146,999 184,999 แสดง -
21 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 146,999 184,999 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 146,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน
ราคาเริ่มต้น 146,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน