แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

รหัสทัวร์ : GG09B
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน

  • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express --- พิชิต 2 ยอดเขา เขากรอนเนอร์แกรต และ เขาจุงเฟรา Top of Europe --- เที่ยวเซอร์แมท เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาโรแมนติก --- หมู่บ้านกรีเมนซ์ หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขารายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ --- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ --- เมนูพื้นเมือง ฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแล็ต
  • อาหารไทย , เมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส // เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต , รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 ( 11 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
3 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 125,888 153,888 แสดง -
17 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 - 125,888 153,888 แสดง -
13 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 128,888 156,888 แสดง -
27 ก.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว) 128,888 156,888 แสดง -
12 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 (วันแม่แห่งชาติ) 128,888 156,888 แสดง -
16 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 - 128,888 156,888 แสดง -
30 ก.ย. 65 - 8 ต.ค. 65 - 128,888 156,888 แสดง -
12 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 - 128,888 156,888 แสดง -
21 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 128,888 156,888 แสดง -
11 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 - 125,888 153,888 แสดง -
30 พ.ย. 65 - 8 ธ.ค. 65 (วันพ่อแห่งชาติ) 122,888 150,888 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 122,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 122,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน