สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

รหัสทัวร์ : GG09C
สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน

  • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE -- เที่ยว เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศ -- เที่ยว เมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขา -- เที่ยวเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม -- หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ-- เมืองกีสตัด เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง-- เมนูพื้นเมือง ฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง3ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแล็ต
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65 ( 13 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
3 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 94,888 117,888 แสดง -
24 มิ.ย. 65 - 1 ก.ค. 65 - 94,888 117,888 แสดง -
8 ก.ค. 65 - 15 ก.ค. 65 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 94,888 117,888 แสดง -
27 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว) 94,888 117,888 แสดง -
12 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 (วันแม่แห่งชาติ) 94,888 117,888 แสดง -
23 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65 - 94,888 117,888 แสดง -
16 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 - 91,888 114,888 แสดง -
28 ก.ย. 65 - 5 ต.ค. 65 - 91,888 114,888 แสดง -
12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 - 91,888 114,888 แสดง -
21 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 91,888 114,888 แสดง -
2 พ.ย. 65 - 9 พ.ย. 65 - 91,888 114,888 แสดง -
16 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 - 91,888 114,888 แสดง -
30 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65 (วันพ่อแห่งชาติ) 91,888 114,888 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 91,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
ราคาเริ่มต้น 91,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน