เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

รหัสทัวร์ : GG12
เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน

  • เข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ --- ขึ้นเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน Top of Germany --- เที่ยว เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก --- เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองเก่าที่แสนสวย และโรแมนติก --- ล่องแม่น้ำดานูบ แม่น้ำสายโรแมนติก มนต์เสน่ห์ไม่เสื่อมคลาย --- เข้าชมภายใน พระราชวังเชรินน์บรุนน์ พระราชวังที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป
  • เมนูขาหมูเยอรมัน + เบียร์ / ปลาเทร้า / เป็ดโบฮีเมี่ยน / ซุปกูราซ / ซี่โครงหมูย่างเวียนนา
เดินทางช่วง
28 พ.ค. 65 - 7 ธ.ค. 65 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
28 พ.ค. 65 - 5 มิ.ย. 65 (วันเฉลิมฯพระราชินี) 79,888 94,888 แสดง -
18 มิ.ย. 65 - 26 มิ.ย. 65 - 84,888 101,888 แสดง -
9 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) 84,888 101,888 แสดง -
23 ก.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 (วันเฉลิมฯพระเจ้าอยู่หัว) 84,888 101,888 แสดง -
6 ส.ค. 65 - 14 ส.ค. 65 (วันแม่แห่งชาติ) 84,888 101,888 แสดง -
10 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 - 81,888 98,888 แสดง -
24 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 - 81,888 98,888 แสดง -
8 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 - 81,888 98,888 แสดง -
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 (วันปิยมหาราช) 81,888 98,888 แสดง -
29 ต.ค. 65 - 6 พ.ย. 65 - 81,888 98,888 แสดง -
12 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 - 79,888 94,888 แสดง -
29 พ.ย. 65 - 7 ธ.ค. 65 (วันพ่อแห่งชาติ) 79,888 94,888 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน
เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 79,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน
เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน
ราคาเริ่มต้น 79,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน