อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : GG31
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

  • ถ่ายรูปกับเทือกเขาโดโลไมท์ ณ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ - - เที่ยวมิลาน พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งมิลาน - - หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz - - พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe - - ถ่ายรูปกับ CLOCK TOWER แลนด์มาร์กที่สำคัญของเมืองซุก - - เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ - - ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค - - เที่ยวเกาะเวนิส ชมวิวบรรยากาศของเวนิส - - ถ่ายรูปกับ หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - - นครรัฐวาติกัน เที่ยวชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  • ฟองดูว์ต้นตำรับสวิตเซอร์แลนด์ / ภัตตาคารบนยอดเขาจุงฟราว / พาสต้าต้นตำรับอิตาลี / พิซซ่าต้นตำรับอิตาลี
เดินทางช่วง
13 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง หมายเหตุ ราคาผู้เดินทาง (พักคู่) พักเดี่ยว อื่นๆ
13 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 112,555 132,555 แสดง -

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 112,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 112,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน