การ์มิช-พาร์เทนเคียร์เซินGarmisch-Partenkirchen เมืองคู่แฝดประตูสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ - Grazie Travel

การ์มิช-พาร์เทนเคียร์เซินGarmisch-Partenkirchen เมืองคู่แฝดประตูสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่

by Grazie Travel

การ์มิช-พาร์เทนเคียร์เซินGarmisch-Partenkirchen เมืองนี้ตั้งอยุ่ริมเชิงเขาเวทเทอร์ชไตน์ (Wetterstein) เป็นแหล่งสกีรีสอร์ตชั้นดีมีเพียงไม่กี่แห่งในเยอรมัน ปี 1936 ได้รับเกรียติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว จึงเกิดการรวมตัว คู่บ้านแฝดนี้เข้าด้วยกันในปี 1935 ก่อนการแข่งขันจะเริ่ม โดยพาร์เทนเคียร์เซินเมืองฝั่งตะวันออก (ฝั่งขวาสถานีรถไฟ) เป็นที่ตั้งลานสเก็ตน้ำแข็งและลานสกี ส่วนการ์มิช ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกมีจัตุรัสมารีนพลัทซ์เป็นศูนย์กลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยอาคารงดงาม โบส์ถ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายยาเก่า อาคารบ้านเรือนบางหลังมีภาพวาดฝาผนังเฟรสโกแบบเดียวกับโอเบอร์อัมเมอร์เกา การ์มิช-พาร์เทนเคียร์เซิน เมืองทั้ง2แห่งนี้ ก่อตั้งชุมชนขึ้นไล่เลี่ยกันตั้งต่สมัยโรมันแผ่ขายอาณาเขตเข้ามา  โดยชื่อเดิมของพาร์เทนเคียร์เซิน มากจากคำว่า Patarnum และการ์มิชมาจากคำว่า Germareskaue ทั้ง2ชุมชนเป็นคู่แข่งทางการค้ากัน มีความรุ่งเรืองทางเศษฐกิจอันเนื่องเกิดจากเส้นทางการค้าตัดผ่านตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงศตวรรตที่ 17 เชื่อมต่อทางการค้า Rottstrasse จากอิตาลี ผ่าน Innsbruck, Mittenwald, Murnau ขึ้นไปถึง Augburg

ปัจจุบัน การ์มิช-พาร์เทนเคียร์เซิน ยังคงเป็นสกีรีสอร์ตฤดูหนาวที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว มีที่พักแบบชาร์เล่ต์โดยทั่วไป ส่วนในฤดูอื่นๆ นักท่องเที่ยวมาที่นี่เพื่อเป็นต้นทางในการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ Zugspitze โดยเส้นทางรถไฟ Bayerrische Zugspitzbahh จากสถานีฝั่งการ์มิช จะพาพิชิตยอดเขาที่สวยที่สุดของเยอรมันได้สะดวกค่ะ

เครดิตรูปภาพจาก

commons.wikimedia.org