น้ำตกไรน์ Rheinfall สวิตเซอร์แลนด์ ใหญ่ที่สุดในยุโรป - Grazie Travel

น้ำตกไรน์ Rheinfall สวิตเซอร์แลนด์ ใหญ่ที่สุดในยุโรป

by Grazie Travel

น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ ระหว่าง Schaffhausen และ Zürich ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม่น้ำไรน์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อนในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้าย มีความสูง 23 เมตรและกว้าง 150 เมตร เกิดจากการละลายของหิมะ  และยังมีปลาด้วยนะคะ ซึ่งปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกไรน์มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ เมื่อไปถึงแล้วก็จะมีกิจกรรมผ่อนคลายรออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินชมรอบน้ำตก แช่ไอเย็นๆของน้ำ หรือจะใช้บริการเรือล่องน้ำตกก็ได้ 

หากต้องการไปสัมผัสบรรยากาศน้ำตกไรน์อย่างใกล้ชิด สามารถขึ้นเรือข้ามไปเกาะกลางน้ำตก ที่มีธงชาติสวิตเซอร์แลนด์อยู่บนยอดโขดหินได้ วันไหนน้ำไหลเชี่ยวแรง ก็จะไม่เปิดให้ข้ามไปบนเกาะนั้นนะคะ

ส่วนกลางของน้ำตกไรน์ฟาลล์ มีเกาะกลางน้ำตก เป็นการชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดจนได้สัมผัสละอองน้ำที่กระเซ็นลงมาเย็นชื่นใจเลยทีเดียวค่ะ

ปราสาทแห่งนี้เคยใช้เป็นป้อมเก็บภาษีในอดีต เพราะเรือผ่านแม่น้ำไรน์มาต้องแวะนําสินค้าลงที่นี่ แล้วค่อยนําไปลงเรืออีกครั้งบริเวณใต้น้ำตกไรน์ เพราะไม่สามารถนําเรือเหล่านี้ผ่านน้ำตกไปได้ จึงต้องนําสินค้าขึ้นฝั่งก่อนค่ะ