ปราสาทโรเซนบอร์ก Rosenborg Castle ประเทศเดนมาร์ก - Grazie Travel

ปราสาทโรเซนบอร์ก Rosenborg Castle ประเทศเดนมาร์ก

by Grazie Travel

ปราสาทโรเซนบอร์ก (Rosenborg) ปราสาทโรเซนบอร์กตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน เป็นพระราชวังที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบดัตช์เรอเนสซองส์ สร้างในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่พระองค์ภาคภูมิใจ มีความเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี นอกจากความงามของตัวตึกภายในและภายนอกที่ตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยวัตถุที่ล้ำค่ามากมายแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์ในบริเวณชั้นใต้ดิน ใช้เป็นที่เก็บเครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์เดนมาร์กอีกด้วยค่า ซึ่งในอดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ใช้ในการพำนัก พักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ทั้งยังเคยถูกวางเพลิงจากกองทัพอังกฤษถึง 2 ครั้งเลยนะคะ คือในปี 1794 และปี 1801

ภายในปราสาท Rosenborg Castle นั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆได้แก่ พื้นที่บริเวณปราสาทที่เปิดให้รับชมทั้งหมด 3 ชั้นที่ประกอบไปด้วยห้องที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามสุดตระการตาที่มีไฮไลต์อยู่ที่ห้องโถงยาวบนชั้นสามของปราสาทที่มีการจัดแสดง “บัลลังก์” ของกษัตริย์เดนมาร์กและพื้นที่บริเวณชั้นใต้ดินที่ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินนานาชนิดของราชวงศ์รวมไปถึง “มงกุฎ” จริงของกษัตริย์ Christian V ของราชวงศ์เดนมาร์ก

นอกจากสถาปัตยกรรมภายนอกที่งดงามแล้วในตัวอาคารของพระราชวังแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติมากมายของราชวงศ์เดนมาร์ก อาทิ เครื่องเพชร มหามงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของราชวงศ์ โดยได้เปิดให้คนภายนอกสามารถเข้าชมอย่างเป็นทางการได้เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1833 ท่ามกลางสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์ ที่จัดแสดงอยู่เป็นจำนวนมากมายเหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากคือ เครื่องราชกุธภัณฑ์ (The Crown Jewels) ประจำราชวงศ์เดนมาร์ก สมบัติชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์เพียงชุดเดียวที่นำออกมาจัดแสดงแก่สาธารณะโดยที่ยังมีการนำไปใช้ในกิจของราชวงศ์อยู่ น่าไปเที่ยวชมเห็นสมบัติล้ำค่าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ