พระราชวังเชิร์นบรุนน์ Schoenbrunn Palace เวียนนา ออสเตรีย - Grazie Travel

พระราชวังเชิร์นบรุนน์ Schoenbrunn Palace เวียนนา ออสเตรีย

by Grazie Travel

พระราชวังเชินบรุนน์อันยิ่งใหญ่ในเวียนนา ประเทศออสเตรีย สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์คถึง 600ปี โดยพระราชวังอันงดงามแห่งนี้ได้สร้างตามแบบพระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งชื่อพระราชวังเชินบุรนน์ (Schönbrunn) แปลว่าน้ำพุอันสวยงาม ซึ่งชื่อนี้มาจากบ่อน้ำบาดาลที่พุดขึ้นมาบริเวณนั้น และพระจักรพรรดิได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าในครั้งแรกที่เสด็จมาดูบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อพระราชวังตามบ่อน้ำบาดาล ความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมแบบร๊อกโคโค่ (Rococo) มีความหรูหรา ใหญ่โต อลังการ โดยเฉพาะตัวอาคารสีเหลืองอร่าม ถูกเรียกขานกันว่าเป็นสีเหลืองเทเรซ่า ภายในของ Schoenbrunn Palace นั้นมีห้องมากหว่า 1,441 ห้องด้วยกัน เเต่จะเปิดเข้าชมเพียงเเค่ 40 ห้องเท่านั้นเอง แต่ละห้องสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ ของราชวงศ์ และขนบประเพณีออสเตรียไกด์บรรยายได้ความรู้กันแน่เลยทีเดียวเชียวค่ะอุทยานราชวังเชิร์นบรุนน์

เป็นอุทยานที่กว้างใหญ่มาก อีกทั้งยังเป็นสถานที่รวมผลงานทางศิลปะจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงเวียนนา เป็นศูนย์รวมของผลงานด้านศิลปะชั้นเยี่ยม จัดเป็นอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในประเทศ และยังได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย

ขอบคุณรูปภาพจาก facebook/Schloß Schönbrunn