มหาวิหารนอเทรอดาม เเห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส - Grazie Travel

มหาวิหารนอเทรอดาม เเห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

by Grazie Travel

มหาวิหารนอเทรอดาม (Notre Dame Cathedral) มหาวิหารชื่อดังของโลก เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลปารีส ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ ด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม เเละด้วยตัวอาคารมีความสูง ภายในและภายนอกอาคารประดับไปด้วยประติมากรรม หน้าต่างประดับด้วยกระจกสี ได้ถูกยกย่องให้เป็น “อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมโกธิก”  เเละยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในกรุงปารีส อีกด้วยค่ะ

ภายนอกอาคาร มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละมุม ด้านที่นิยมกันมากที่สุดคือ ทิศตะวันตก ซึ่งด้านนี้นอกจากความสวยงามแล้วยังมีทั้งความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมและรายละเอียดประติมากรรมที่ตกเเต่งอย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพจากบนบกหรือทางเรือ บริเวณมุมนี้จะมีทัวร์ทางเรือของเมืองแล่นผ่านจุดนี้เป็นประจำ ส่วนด้านอื่นๆ จะมีรายละเอียดต่างๆซ่อนอยู่ เป็นการออกแบบผลงานแกะสลักที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย รวมทั้งการขอพรจากรูปปั้นพระแม่มาเรียด้วยค่ะ

ภายในอาคาร มีความงดงามจากการออกแบบรูปปั้นแกะสลักมากมาย เนื่องจากมีเสาเรียงรายอยู่ภายในวิหารล้อมรอบด้วยทูตสวรรค์และบรรดานักบุญ รวมไปถึงกระจกด้านทิศเหนือที่เป็นรูปแม่พระขนาดใหญ่

ด้านบนหอคอย มหาวิหารนอเทรอดามจะมีอยู่สองหอคอย ฝั่งซ้ายเเละขวา สามารถขึ้นไปชมสถาปัตยกรรมภายในและวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสจากบนหอคอย บอกเลยว่าสวยเเละคุ้มค่าที่ได้มาที่นี่เเน่นอนค่ะ