หาดทรายดำ Reynisfjara ไอซ์แลนด์ - Grazie Travel

หาดทรายดำ Reynisfjara ไอซ์แลนด์

by Grazie Travel

หาดทรายดำแห่งไอซ์แลนด์หรือชายหาด Reynisfjara  อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมือง Vik ทางใต้ของไอซ์แลนด์ค่ะ บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิท เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่สะสมตัวกันบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายนี้มีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพัง  เมื่อมองดูระยะไกลเหมือนดินสีดำ  ถึงแม้ที่นี่จะมีแต่สีดำ แต่ชายหาดแห่งนี้ยังเคยถูกจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 อีกด้วย

แท่งหินบะซอล์ต เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วเมื่อทำปฎิกริยากับความเย็นของน้ำในมหาสมุทร จึงทำให้ทรงแท่งที่เรียงซ้อนกันราวกับจับวางมีลักษณะสวยงามรวมกันเป็นรูปร่างหกเหลี่ยมทรงกระบอกเรียกกันเป็นภาษาพื้นเมืองของไอซ์แลนด์ว่า Reynisdranger กับ Dyrholaey มีความสูง 120 เมตรที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนสถาปัตยกรรมที่มีผู้จงใจออกแบบขึ้นอย่างสวยงาม 

 ชายหาด Reynisfjara  เป็นชายหาดที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ดังนั้นควรจะตรวจสอบให้ดีว่าคุณจะไม่ไปที่นั่นในวันที่มีฝนตก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมอย่าแน่นอนค่ะ