เซโกเวีย เมืองมรดกโลกแห่งสเปน - Grazie Travel

เซโกเวีย เมืองมรดกโลกแห่งสเปน

by Grazie Travel

เซโกเวีย คือเมืองเล็ก ๆ ในเขตการปกครองของ Castile and León ประวัติศาสตร์แห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงามและอนุสาวรีย์อันงดงาม  เป็นหนึ่งในหลายๆ เมืองมรดกโลกของสเปน มีสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากโรมันค่ะ

ท่อส่งน้ำโรมัน เป็นสัญลักษณ์ของเซโกเวียและเป็นฉากหลังที่สวยงามสำหรับเมืองประวัติศาสตร์ มรดกโลกขององค์การยูเนสโกซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมแบบโรมันที่เรียกว่าอาร์กโค้งที่มีช่องโค้งทั้งหมด 166 ช่วง ยาวถึง 17 กิโลเมตรจากแม่น้ำ Acebeda ในเทือกเขา Sierra de Fuenfríaผ่านหุบเขาลึกไปยังเมืองโบราณ โครงสร้างทางวิศวกรรมถูกสร้างขึ้นจากบล็อคหินแกรนิต 20,400 ชิ้น ถือว่าเป็น 1 ในแลนด์มาร์คของเซโกเวียเลยละคะ มาถึงต้องถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกแน่นอน

มหาวิหารแห่งเซโกเวีย Catedral de Segovia

มหาวิหารแห่งเซโกเวีย แบบโกธิกที่ปลายยุคนี้ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุดของ Old Town ที่มีสภาพแวดล้อมรอบด้าน ตำแหน่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองทั้งเมืองและบริเวณโดยรอบของ Sierra de Guadarramaมหาวิหารเซโกเวีย ถูกสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1525-1577 ภายในประกอบด้วยโถงทางเดินใหญ่ที่มีเพดานโค้งสูง 3 แถว และมีคูหาสวดมนต์ที่ประดับประดาอย่างงดงามเรียงรายอยู่ราว 20 แห่ง เป็นโบสถ์โกธิคแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสเปน