เที่ยวกรุงบาติสลาวา Bratislava เมืองต้องห้ามพลาดแห่งสโลวาเกีย - Grazie Travel

เที่ยวกรุงบาติสลาวา Bratislava เมืองต้องห้ามพลาดแห่งสโลวาเกีย

by Grazie Travel

บราติสลาวา ( Bratislava) คือเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ เมืองนี้เหมือนเป็นเมืองทางผ่านของคนที่เดินทางจากปรากไปฮังการี  เป็นเมืองเก่าที่มีความน่ารักซ่อนอยู่ในความคลาสสิค ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน ฮังการี ยิว และสโลวัก บราติสลาวาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประเทศเพื่อนบ้าน ออสเตรีย ชุมชนพื้นเมืองจำนวนมากมีส่วนร่วมในการจารึกประวัติศาสตร์และสร้างวัฒนธรรม มีอาณาเขตติดกับประเทศออสเตรียและประเทศฮังการี เป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ เมืองนี้และเวียนนายังเป็นเมืองหลวง 2 แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันมากที่สุดในยุโรป โดยตั้งอยู่ห่างกันไม่ถึง 60 กิโลเมตร บราติสลาวาเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของสโลวาเกีย  โดยมีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลาง บราติสลาวาเป็นเมืองที่อบอุ่นที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ อากาศโดยทั่วไปแล้วไม่หนาวจัดและมีฤดูร้อนที่อบอุ่น มีหิมะบ้างเป็นครั้งคราวในฤดูหนาว ภายในตัวเมืองมีจุดหน้าน่าสนใจมากมาย ก่อนที่เราจะเข้าไปให้ตัวเมืองบราติสลาวา เราต้องข้ามสะพาน New Bridge (Novy Most) เพื่อข้ามฝั่งไปในตัวเมือง

สะพานโนวีโมสต์

สะพานโนวีโมสต์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำดานูบในเมืองบราติสลาวา เมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย  เป็นสะพานสายเคเบิล  กลางสะพานมีหอคอยรูปร่างคล้ายยานอวกาศเปิดเป็นจุดชมวิว ก่อสร้างในระหว่างปีค.ศ. 1967-1972 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1972 เป็นสะพานที่สองที่ข้ามแม่น้ำดานูบของเมืองบราติสลาวา

โรงละครแห่งชาติสโลวัก

อาคารเก่าแก่ของโรงละครแห่งชาติสโลวัก (Historical building of the Slovak National Theatre) สร้างแบบสไตล์นีโอ – เรอเนสซองส์ที่มีความสวยงามมาก  ตั้งอยู่ที่ Hviezdoslav Square สร้างขึ้นในปี 1885–1886  ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียนนาน้ำพุใหญ่ด้านหน้าของอาคาร สร้างในปี 1880 ก่อนจะสร้างอาคารหลังนี้   ด้านหน้าของอาคารเป็นถนนทอดยาวมีลานกลางแจ้ง น้ำพุ  รูปปั้นอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญต่างๆ เช่นรูปปั้น HVIEZDOSLAV เป็นต้น  และยังมีซุ้มเล็กๆขายของที่ระลึกตั้งอยู่ริมๆถนน มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ไว้บริการนักท่องเที่ยว

ประตูไมเคิล (Michael’s Gate)

ประตูไมเคิล (Michael’s Gate) หนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองเป็นประตูเมืองเดียวที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยยุคกลางสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1300  ซุ้มประตูไมมิลเป็นแบบโกธิกสูง 51  เมตรมี 7 ชั้น ยอดโดมทรงหัวหอม มี 3 ชั้นลดหลั่นกัน เราสามารถขึ้นไปบนยอดหอคอยเพื่อชมทิวทัศน์ของเมือง เราจะเห็นอาคารเก่าแก่หลากสีสไตล์อาร์นูโว มีร้านกาแฟ ร้านอาหารและยังมีนักดนตรีที่มาตั้งการแสดงตามหัวมุมถนนเดินไปฟังเพลงไปเพลินมากค่ะ

ศาลากลางเก่า เป็นอาคารที่สวยงามและมีความโดดเด่นภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองบราติสลาวา สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นหอนาฬิกายิ่งใหญ่ที่ทาสีเหลืองอ่อนและมีอายุถึง1370 ปี นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปที่ด้านบนสุดของหอเพื่อชมทิวทัศน์ที่งดงามของจัตุรัสหลักของเมืองบราติสลาวา ด้านหน้าของอาคารเป็นจัตุรัส Hlavne Namestie ตรงจัตุรัสมีน้ำพุของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียน (Maximilian Fountain) สร้างในปี ค.ศ.1575

 คูมิล Cumil Man at work  ตั้งอยู่บนถนน Laurinska และ Panska รูปปั้นคนที่โผล่มาจากท่อระบาย เป็นชายที่กำลังโผล่หัวออกมาจากท่อระบายน้ำเป็นประติมากรรมในเขตเมืองเก่าของบราติสลาวา รูปปั้นแปลก ๆ ได้รับการติดตั้งในปี 1997น้ำ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้เลยค่ะ 

Paparazzi statue

Schone Naci Statue

Statue of Hans Christian Andersen