เที่ยวซูริค (Zurich) เมืองใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ - Grazie Travel

เที่ยวซูริค (Zurich) เมืองใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

by Grazie Travel

เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองหลวงของรัฐซูริค ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศ  ซูริคได้ถูกก่อตั้งมานานกว่า 2,000 ปี โดยชาวโรมันช่วง 150 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งขณะนั้นซูริค มีชื่อเรียกว่า Turicum อย่างไรก็ตามร่องรอยการเข้าอยู่อาศัยในซูริค ได้ถูกค้นพบว่ายาวนานถึง 6,400 ปีแล้ว ในช่วงยุคกลาง ซูริค ได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1,519 และเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ในยุโรปภายใต้การนำของ Ulrich Zwingli ซูริคยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรปเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งมวลชนของประเทศ อาทิ ระบบขนส่งรถไฟ เส้นทางการคมนาคม การจราจรทางอากาศ โดยเป็นที่ตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและการจราจรหนาแน่นที่สุดในประเทศ  ซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซูริคเป็นเมืองชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับจำนวนประชากรที่ค่อนข้างน้อยของประเทศ เป็นที่ตั้งของสถาบันทางการเงินและการธนาคารยักษ์ใหญ่มากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของศูนย์วิจัยและศูนย์พัฒนาของประเทศ เนื่องจากมีการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ ซูริคจึงดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทของตนเป็นจำนวนมากและถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วยให้ซูริคเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตประชากรดีที่สุดของโลกและเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในสหภาพยุโรปถ้าพูดถึงซูริคแล้วเราจะคุ้นชื่อถนน Bahnhofstrasse

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง ศูนย์กลางแห่งเมืองซูริคที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวซูริคเลยก็ว่าได้ ที่นี่เป็นย่านสำหรับพบปะ มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนมได้เลือกดูกันจนได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก หรือถ้าใครไม่ชอบช็อปปิ้งเราสามารถได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศที่ทะเลสาบได้

ทะเลสาบซูริค

ปลายสุดถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอทางใต้ทอดไปจรดกับทะเลสาบซูริค เป็นทะเลสาบแคบๆแต่ยาวลงไปทางทิศใต้ 30 กิโลเมตร จากซูริคถึงรัพเพอร์สวิล (Rapperswil) โดยมีทางน้ำเชื่อมต่อกับทะเลสาบอีกส่วนยาวออกไปอีก 10 กิโลเมตรจึงทำให้ดูยาวไปอีก

ย่านเมืองเก่า

บรรยากาศและถนนหนทางสิ่งก่อสร้างในยุคกลาง เริ่มจาก ลิน เดนฮอฟ (Lindenhof) เนินเขาเตี้ยๆริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตสูงพอจะเป็นจุดชมวิวเขตเมืองเก่าที่อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำอย่างชัดเจน บนเนินลูกนี้เป็นจุดที่มีการค้นพบ ทูริคุม (Turicum) ซากปรักหักพังของป้อมปราการชาวโรมันที่เข้ามาตั้งเมืองตั้งแต่ 15ปีก่อนคริสตศักราช ลงจากเนินไปทางใต้ทางถนนแคบๆ ที่ปูด้วยหินมีบ้านเรืองสูงเก่าๆ ตั้งเรียงรายสลับอยู่กับร่องรอยของกำแพงเมืองเก่า มีโบส์ที่น่าแวะเยี่ยมหลายแห่ง มีหอคอยปลายแหลมติดตั้งนาฬิกาหน้าปัดขนาด 8.7 ถือว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป แต่ตัวโบสถ์จริงๆไม่ได้ใหญ่โตมากนักเมือเทียบกับ มหาวิหารเฟรามึนสเตอร์ (Fraumunster) ที่อยู่ถัดลงไปโดดเด่นด้วยหอคอยปลายแหลมสีฟ้าสูงชะลูดมีนาฬิกาเรือนใหญ่ประดับสี่ด้าน มีความคลาสสิคอยู่ไม่น้อย  

เครดิตรูปภาพจาก

commons.wikimedia.org