เที่ยวอินส์บรุค ออสเตรีย, Innsbruck เมืองในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ - Grazie Travel

เที่ยวอินส์บรุค ออสเตรีย, Innsbruck เมืองในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์

by Grazie Travel

เที่ยวอินส์บรุค ออสเตรีย, Innsbruck เมืองในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ได้รับการขนานนามว่าเป็นนครหลวงแห่งเทือกเขาแอลป์ ชื่อเมืองอินส์บรุค มาจากคำว่า อินน์ที่เป็นชื่อแม่น้ำไหลผ่านเมือง กับคำว่า บรุค ที่เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าสะพาน Innsbruck แปลว่า สะพานเหนือแม่น้ำอินน์ และด้วยภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ทำให้เมืองนี้เป็นสถานที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดที่มีชื่อเสียง จนเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1964 และ 1976 สิ่งที่น่าสนใจของเมืองนี้นอกจากภูมิประเทศที่สวยงสมจากเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่โดยเป็นศุนย์กลางการปกครองยุโรปมาตั้งแค่ ศตวรรษที่ 15 สมัยจักพรรดิมักซีมีเลียนที่1 แห่งจักวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในตัวเมืองยังมีสิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรื่องอีกด้วย

วังหลังคาทองคำ (Golden Roof) หรือเรียกว่าพลับพลาทอง เป็น1ในสัญญาลักษณ์ที่สำคัญของเมืองอินส์บรุค สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสครั้งที่สองของจักรพรรดิมักซีมีเลียนที่1 มีลักษณะเป็นพลับพลาหรือระเบียงสไตล์โกธิคยื่นออกมาจากตัวอาคารมีการใช้กระเบื้องทองแดงชุบด้วยทองคำจำนวน 2,657 แผ่นในการมุงหลังคากว้าง 16เมตร หลังคาเป็นสีทองเปล่งประกาย ใต้ขอบหลังคาจะพบประติมากรรมนูนที่แสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆในช่วงชีวิตของพระองค์ พับพลาแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิมักซีมีเลียนเพื่อชมการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดกลางลานจัตุรัสด้านหน้าค่ะ

ถนนมาเรีย เทเรสเซียนและเสาหินแอนนาเซาเลอ

และถนนสายนี้เป็นถนนสายหลักที่งดงามตัดสู่เข้าใจกลางเมืองเก่า มีร้านค้ามากมาย ร้านขายของแบรนด์เนม ของที่ระลึก ขนมต่างๆ มีอาคารติดกันร่ายยาวทั้งถนน บางหลังก็มีภาพเขียนศิลปะตกแต่งผนัง ปลายสุดถนนเป็นลานนัดพบ และนั่งพักผ่อน มี เสาหินเซนต์แอนนา (Annasaule) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวทิโรล Tyrol สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1706 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะชองชาวแคว้นทิโรลที่มีต่อกองทัพบาวาเรียและฝรั่งเศส ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์นี้คือสถาปนิกชาวอิตาลี โดยอนุสาวรีย์นี้ได้รับการให้พรอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเฉลิมฉลองแก่ นักบุญแอนนา ฐานของอนุสาวรีย์มีรูปปั้นเทพ 4 องค์ คือ เซนต์แอนนา, เซนต์จอร์จ, เซนต์แคสเซียน,เซนต์วิกัส และบนยอดเสาคือพระแม่มารี

ตึกสีสวยริมแม่น้ำอินน์

ตึกแถวสีลูกกวาดหลากสีตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำอินน์ตามแนวถนน โดยมีแนวเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังที่สวยงามน่าประทับใจ ย่านนี้มีการจำหน่ายเบียร์ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมปังใส้กรอกเยอะมากๆ และจุดนี้ที่เป็นตึกแถวก็เป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปแห่งนึงของอินส์บรุคเลยทีเดียว