เที่ยวเมืองฟลัม, ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ประเทศนอร์เวย์ - Grazie Travel

เที่ยวเมืองฟลัม, ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด ประเทศนอร์เวย์

by Grazie Travel

เมืองฟลัม Flam City

เมืองฟลัม (Flam) มีความหมายว่า Little Place Between Steep Mountain เป็นเมืองเล็กๆ สวยสะกดใจ เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบที่เห็นครั้งแรกต้องตะลึง ล้อมรอบไปด้วยหุบเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน ได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดของฟยอร์ด “Sognefjord” ที่มีความยาวและลึกที่สุดในโลก

ในช่วงฤดูหนาว บรรยากาศบ้านเมืองเล็กๆที่ มีสีสันสะดุดตา ท่ามกลางธรรมชาติที่ปกคลุมด้วยหิมะสีขาว

ทิวทัศน์ของอ่าวฟยอร์ดคือ ไฮไลท์ ของ Flam ที่งดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย

ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด เมืองมรดกโลกที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์

ฟยอร์ด เป็นอ่าวเล็กๆ มีความยาวถึง 204 กม. จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง จนเว้าแหว่งมีลักษณะแคบและยาว เว้าลึกเข้าไปในฝั่งระหว่างหน้าผาสูงชันตามเชิงเขา ทำให้เกิดเป็นความสวยงามตามธรรมชาติค่ะ

การล่องเรือชมความงามของซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) จะใช้เวลาล่องประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งบางช่วงลมจะแรง อย่าลืมถือเสื้อแจ็คเก็ต ผ้าพันคอ และแว่นตาไปด้วยน๊า