เมืองบรูจน์ (Bruges) เมืองมรดกโลกเเสนโรเเมนติก ประเทศเบลเยียม - Grazie Travel

เมืองบรูจน์ (Bruges) เมืองมรดกโลกเเสนโรเเมนติก ประเทศเบลเยียม

by Grazie Travel

บรูจน์ (Bruges) เมืองท่าขนาดใหญ่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเบลเยียม ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Venice of the North” หรือ “เวนิชแห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองดั้งเดิมแท้ของเบลเยียม เต็มไปด้วยสวนและทะเลสาบ ได้สูดอากาศเเสนบริสุทธิ์ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมยุคกลางโดดเด่นทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบบ้านเรือนในแนวโกธิคสวยๆมากมาย ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีลำคลองอยู่ล้อมรอบ และมรดกทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดในประเทศเบลเยียม ที่เต็มไปด้วยลำคลองที่สอดแทรกอยู่รายรอบบริเวณตัวเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยๆมากมาย

จตุรัสใจกลางเมืองบรูจน์ Bruges เป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองบรูจน์ ที่มีสัญลักษณ์อย่างหอคอย Belfry of Bruges ความสูงถึง 83 เมตร ความกว้าง 44 เมตร ด้านบนสุดเป็นรูปแปดเหลี่ยมและยังเปิดเป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ทำหน้าที่ส่งเสียงเพลงอันไพเราะจากระฆังจำนวน 48 ใบ ที่ติดตั้งอยู่ภายในหอ ตั้งสูงตระหง่านมานานกว่า 800 ปี เเละที่นี่ยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดี เนื่องจากล้อมรอบไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์มากมาย ด้วยสถานะของวัฒนธรรมเบียร์ของเบลเยียมที่ยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ด้วยแล้ว มาถึงถิ่นก็ต้องลองสั่งเบียร์มาแกล้มกับอาหารท้องถิ่นอย่างหอยแมลงภู่และมันฝรั่งทอด นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์สองผู้กล้า “Pieter de Conninck and Jan Breydel”

จัตุรัสมาร์ก (Markt Square) หรือตลาดที่คึกคักกลางเมือง ล้อมรอบด้วยอาคารหลากหลายสีสัน มีจัตุรัสที่ตั้งอยู่ในเงาของหอคอยเบลฟราย (Belfry Tower) คือสถานที่ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตั้งแต่ ค.ศ. 1958 ยิ่งด้วยสถานะของวัฒนธรรมเบียร์ของเบลเยียมที่ยูเนสโกจัดให้เป็นมรดกโลกด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ด้วยแล้ว มาถึงถิ่นก็ต้องลองสั่งเบียร์มาแกล้มกับอาหารท้องถิ่นอย่างหอยแมลงภู่และมันฝรั่งทอดดูสักตั้ง ได้ปิดท้ายวันด้วยการจิบเบียร์เย็นๆ เคล้าอาหารอร่อยๆ และวิวผู้คนที่เดินขวักไขว่แล้ว ถึงจะฤดูใบไม้ร่วงก็เถอะ คุณจะอดไม่ได้ที่จะหลงรักบรูจส์แบบถอนตัวไม่ขึ้น

Basilica of the Holy Blood : โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ที่มีความโดดเด่นด้านงานสถาปัตยกรรมที่ละเอียดอ่อน ซึ่งภายในมีจุดแสดง “พระโลหิต” ของพระเยซูคริสต์ โบสถ์ Blood อยู่ตรงจัตุรัสตลาด ด้านหน้าโบสถ์แกะสลักสวยงามโดดเด่น และด้านนอกโบสถ์มีรูปปั้นศักดิ์สิทธ์สีทองอร่ามมากมาย ชั้นที่ 2 ของโบสถ์ผ่านบันไดจะเห็นโบสถ์แบบโกธิกที่สร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 และพิพิธภัณฑ์โบสถ์ อีกด้วยค่ะ