เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - Grazie Travel

เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

by Grazie Travel

โลซานน์ ( Lausanne) เป็นเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนใหญ่คนเกือบทั้งหมดใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารมากกว่าภาษาอื่นของสวิส อันได้แก่ สวิสเยอรมัน สวิสอิตาลีและอังกฤษ จึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้คนใช้ชีวิตที่นั่นให้จำเป็นต้องร่ำเรียนรู้สื่อสารภาษาท้องถิ่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา โดยติดกับเมืองเอวีย็อง-เล-แบ็งของประเทศฝรั่งเศส

โลซานน์เป็นเมืองหลวงของรัฐโว และตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจนีวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร ในอดีตเมืองโลซานน์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมัน เพราะพื้นที่ของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา ทำให้เชื่อมต่อกับอาณาจักรโรมันเมืองอื่นๆได้สะดวก ในอดีตเขตชุมชนตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ด้วยชัยภูมิของเมืองดี จึงเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจ ชาวบ้านจึงย้ายไปตั้งชุมชนบนเนินเขาเหนือทะเลสาบ ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ เขตเมืองเก่า (เนินเขาเหนือทะเลสาบ) และเขตริมทะเลสาบ

โลซานน์เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคกลาง ภายในตัวเมืองเชื่อมต่อถึงกันด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆ คดเคี้ยวสูงต่ำไปตามเนินเขาที่ตั้งของเมือง ซึ่งได้รับการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ดูสวยงามและเต็มไปด้วยมนต์ขลังของความรุ่งเรืองในยุคโบราณ  คนไทยรู้จักเมืองโลซานในฐานะที่ในหลวงรัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระพี่นางฯ ทรงศึกษาและทรงเจริญพระชนณ์ ณ เมืองนี้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์  ทั้งนี้เมืองโลซานน์ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย แต่เราแนะนำ สวนเดอน็องตู เพราะที่สวนแห่งนี้มีศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนสาธารณะเดอน็องตู (Le Denantou ) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์ เป็นศาลาทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็ง มีหน้าจั่วสี่ด้าน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 16 เมตร น้ำหนักเฉพาะตัวศาลาอยู่ที่ประมาณ 27 ตัน ก่อสร้างด้วยไม้ตะเคียนและไม้สักตามลักษณะการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ ประดับตกแต่งด้วยเครื่องลำยองคือ ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 กระทรวงต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณ กรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้าง โดยมีพลอากาศตรีอาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกหลวง ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมและอดีตอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ นายก่อเกียรติ ทองผุด เป็นนายช่างศิลปกรรม นายเศกสรรค์ ปัญญารัมย์ เป็นนายช่างเขียนแบบ นายสุทิน เจริญสวัสดิ์ เป็นวิศวกรโยธา แล้วเสร็จเมื่อกลางปี พ.ศ.2550 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไปประกอบพิธีเปิดศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติหลังนี้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ

มหาวิทยาลัยโลซานน์ (University of Lausanne) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลสาบเจนีวาปัจจุบันที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1537 ในฐานะโรงเรียนเทววิทยา และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1890 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยโลซานน์ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ของไทยอย่างมาก  สมเด็จพระพี่นางฯ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ โดยสมเด็จพระพี่นางฯ ทรงศึกษาด้านเคมี รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์ และรัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อรัชกาลที่ 9 ได้ทรงครองราชย์ ก็ได้ทรงเปลี่ยนมาศึกษาด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ปัจจุบันอาคารหลังนี้ปรับปรุงเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแล้วต่อมาในปี 1980 มหาวิทยาลัยย้ายไปตั้งชานเมืองของโลชานน์