เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง - Grazie Travel

เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง

by Grazie Travel

เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) เป็นกลุ่มของแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อนที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง โดดเด่นอยู่กลางทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่บนที่ราบซอลส์บูรี่ (Salisbury Plain) ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอังกฤษ  หินบางก้อนถูกตั้งขึ้น บางก้อนก็ถูกวางนอนลง โดยทับซ้อนกับหินก้อนอื่นๆ ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง มีอายุมานานนับหลายพันปี

นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนคริสตกาล จากการคำนวณหาอายุโดยใช้วิธีตรวจวิเคราะห์คาร์บอนกัมมันตรังสีได้ประมาณว่าหินก้อนแรกถูกวางตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,000 – 1,300 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆระบุว่า เฮนส์ (Henyes) แปลว่ากลุ่มหินหรือไม้เรียงกันเป็นวงกลม Stone or wooden circles  กลุ่มหินเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือบางทีอาจจะเป็นสถานที่ทำพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบูชา พระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางแนวเป็นเส้นตรงกับดวงอาทิตย์

นักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ต่างพยายามหาคำตอบว่าคนในสมัยก่อนสามารถยกแท่งหินขนาดยักษ์เหล่านี้ที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตันขึ้นไปวางเรียงกันได้อย่างไร ทั้งๆที่ปราศจากเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน และนอกจากนั้นในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวก็ไม่ปรากฎว่ามีก้อนหินขนาดมหึมาเหล่านี้  จากการศึกษาสันนิฐานว่าผู้สร้างได้ทำการชักลากแท่งหินทั้งหมดมาจากที่อื่น โดยคาดว่าน่าจะมาจาก ทุ่งมาร์ลโบโร ที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกประมาณ 40 กิโลเมตร