โบถ์สฮัลล์กรีมสคิร์คยา เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ - Grazie Travel

โบถ์สฮัลล์กรีมสคิร์คยา เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์

by Grazie Travel

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา Hallgrímskirkja เป็นโบสถ์สูงของเมืองเรคยาวิค มีความสูงทั้งสิ้น 74.5 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับหกในประเทศไอซ์แลนด์ สร้างโดยสถาปนิกนามว่า Guðjón Samúelsson ในปีค.ศ.1945-1986 ซึ่งรวมระยะเวลาการก่อสร้างนานถึง 38 ปี ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ ฮัลล์กรีมูร์ เพทูร์สซอน กวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ โบสถ์สูงแห่งนี้ถือว่ามีสถาปัตยกรรมที่มี เอกลักษณ์ และเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวไอซ์แลนด์

ด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของ  เลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรป คนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย และทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มอบอนุสาวรีย์นี้ให้แก่ประเทศไอซ์แลนด์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึง และเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสองประเทศ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1 พันปีรัฐสภา Althing ของประเทศไอซ์แลนด์

นับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนประเทศไอซ์แลนด์แล้วจะพลาดไม่ได้ โดยสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองที่สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ได้ โดยมีลิฟท์ให้บริการขึ้นไปสู่ยอดหอระฆัง (Bell Tower) ที่มีจุดชมวิวภายนอกแบบเปิดโล่ง (Open-air Observation Deck) โดยสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของบ้านเมืองในนครเรกยาวิก ได้ด้วยคะ