บทความ - Grazie Travel

บทความ

เที่ยวปราสาทไฮเดลเบิร์ก Heidelberg Castle ริมแม่น้ำสุดโรแมนติกแห่งเยอรมัน
มีนาคม 30, 2020

ไฮเดลเบิร์ก  (Heidelberg) หรือที่คนเยอรมันจะออกเสี … Continued

เที่ยวฮัลส์สตัทท์ Hallstatt ออสเตรีย เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
มีนาคม 30, 2020

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ประเทศออสเตรีย เป็นหนึ่งในหมู่บ … Continued

เที่ยวกรุงบาติสลาวา Bratislava เมืองต้องห้ามพลาดแห่งสโลวาเกีย
มีนาคม 26, 2020

บราติสลาวา ( Bratislava) คือเมืองหลวงของประเทศสโลวาเกีย … Continued

เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองเก่าแสนโรแมนติก มรดกโลกแห่งเช็กเกีย
มีนาคม 26, 2020

เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภ … Continued

บูดาเปสต์ ฮังการี มหานครโรแมนติกแห่งแม่น้ำดานูบ
มีนาคม 25, 2020

บูดาเปสต์ (Budapest) เมือง “บูดา” กับเมือง … Continued

เที่ยวปราก เมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์แห่งความโรแมนติก
มีนาคม 25, 2020

เมืองปราก หรือเรียกกันว่า ปราฮา ในภาษาเช็ก เป็นเมืองหลว … Continued